Etiquetes » TIC

Certificado Dixital

Hoxe imos falar sobre o que é un certificado dixital, para que se utilizan, como se pode acceder a eles e moitas outras cousas sobre o certificados. 304 more words

Blog

Tipos de Criptografía

Hoxe imos falar sobre os diferentes tipos de criptografía que existen na actualidade, os cales son 3: Criptografía Simétrica, Asimétrica e Híbrida.

Criptografía simétrica

Os sistemas de cifrado simétrico son aqueles que utilizan a mesma clave para cifrar e descrifrar un documento. 662 more words

Blog

Servidor DNS

Cando se quere acceder a unha páxina web en Internet necesítase a dirección IP do servidor onde está almacenada, pero, por regra xeral, o usuario só coñece o nome do dominio. 171 more words

[My very first article for That's It Magazine]

Hello again, everyone !

Today, you’re gonna have 2 articles (!), as my magazine just published my very first article for them… The very first, and the one, which made me join the team… 415 more words

China

#bigbinkshow Ke Ke Palmer And Future Make Video

#bigbinkshow – Ke Ke Palmer might be known as an actress but she still has skills when it comes to Dancing.  Check out here flowing to the homie @future1’s joint Mask Off.   29 more words

Big Bink's Blog