Un conte meu al número 44 de la revista D’Estil (p.74):

http://www.destil.cat/ca/ledicio-digital