La falta de liquiditat de moltes famílies les arrossega a demanar la dació en pagament

Des de l’inici de la crisi econòmica i financera al 2007, cada dia moltes famílies espanyoles viuen situacions dramàtiques. 540 more words