Proc.Styloideus

Långt, smalt utskott framför foramen stylomastoideus. Rudimentär rest av andra gälbågen.

Fissura Petrotympanica

Springa, belägen dorsomedialt om fossa mandibularis, mellan pars tympanica och klippbenets synliga rand. 47 more words