Ultimament tinc problemes amb el mòbil, que no tira. Com és normal en aquests casos, he trucat a “l’empresa subministradora” per saber què passa i m’ho solucionin. 480 more words