Etiquetes » Castellà

Castella

Là món bắt có nguồn gốc Tây Ban Nha nhưng Castella lại nổi tiếng sau khi đến Nhật. Tại Nhật, bạn có thể tìm thấy Castella ở rất nhiều nơi, từ trong siêu thị đến những cửa hàng chuyên Castella kiểu truyền thống được nướng trong khuôn gỗ. 1.151 more words

Mình Chụp

MATCHA at NOON with Castella sponge cake and strawberry


MATCHA at NOON with Castella sponge cake and strawberry on Mikawa Momen Cotton Placemat, which is available on my shop.

Castella sponge cake is one of the most popular sweets for gifts in Japan.   71 more words

On My Daily Life

bkf =Castella sponge cake, omelette...

bkf =Castella sponge cake, omelette, pot pie soup, yogurt topped with Naoshichi citrus jelly and strawberry

On My Daily Life