Una joguina que agrada a molts i fa de bon plegar i de bon jugar-hi.
És un model tradicional de l’origami japonès.
Aquí podeu aprendre a fer-la.