Com a reconegut investigador sobre la intel·ligència humana i la creativitat Gardner assumeix riscos innecessaris en aquest llibre sobre 7 genis creadors: Freud, Eliot, Picasso, Graham, Einstein, Stravinsky i Gandhi, cadascun representant d’alguna o d’algunes de les 7 modalitats d’intel·ligència que va definir als anys 90. 220 more words