El ritme de vida frenètic en que vivim actualment, provoca que moltes persones pateixin insomni, és a dir, que els costi iniciar o mantenir el son. 168 more words