Etiquetes » Confiança

Els pets de sardina no fan catipèn?

En tota parella, sigui de sardina de casco o no, hi ha una línia de confiança que un cop es sobrepassa difícilment hi ha marxa enrera (si sabeu com ens ho podeu explicar). 356 more words

Sardina

En dubte la credibilitat de l'"Essencial"

La Gestió Clínica i les recomanacions de pertinença de procediments per part de l’administració precisen de credibilitat i de bon rotllo. J.Martí Valls

Entenem per Gestió Clínica la major participació dels clínics (professionals de la salut) en la bona governança del sistemes de salut, és a dir, més autonomia professional i implicació en la gestió, mitjançant: la participació dels professionals en la presa de decisions, la reducció de la variabilitat clínica innecessària, la utilització de la informació clínica i de la major evidència científica disponible, la optimització dels recursos, la transparència, l’avaluació i optimització dels resultats en salut, l’augment de la qualitat assistencial i de la satisfacció del pacient.1,2… 513 more words

Recomanats