Durant els darrers dies s’han produït diverses queixes en relació a l’adquisició de llibres i quaderns a través de la plataforma Alexia del Col·legi Camí. Un bon nombre de families s’han adreçat a la Junta Directiva de l’AMPA tot demanant que recollim les seves reivindicacions i les traslladem col·lectivament a la direcció de l’escola. 1.234 more words