Etiquetes » Catalans

Cerverí de Girona, trobador reial

 
Catalunya, n. primera meitat del s. XIII-m. 1285.
Activitat:Literatura
Área: Corona d’Aragó
 

Dos noms

Durant molt de temps els experts havien polemitzat sobre la identitat d’aquest escriptor, acceptant o refusant que els noms de Cerverí de Girona i Guillem de Cervera corresponguessin al mateix individu. 446 more words

Catalans

Guillem Sagrera, un artista d’abast mediterrani

Felanitx? (Mallorca), vers 1380–Nàpols, 1454
Activitat: Arquitectura. Escultura
Àrea: Corona d’Aragó

De l’illa al continent

 Procedia d’una família de picapedrers de Felanitx i les primeres referències documentals daten de 1397 quan treballava amb el seu pare en la catedral de Palma. 490 more words

Cultura I Societat

Guillem Sagrera, un artista d’abast mediterrani

 
Felanitx? (Mallorca), vers 1380–Nàpols, 1454
Activitat: Arquitectura. Escultura                                                   
Àrea: Corona d’Aragó
 
De l’illa al continent

Procedia d’una família de picapedrers de Felanitx i les primeres referències documentals daten de 1397 quan treballava amb el seu pare en la catedral de Palma.

486 more words
Segle XV