Per arribar aquest conjunt de Cinglera i Coves, cal que anem per la carretera de Capellades direcció a  Carme,  BV – 2131, al creuar pel pont sobre la riera de Carme, un camí a l’esquerra ens puja a l’antiga masia de les Esplugues, sota mateix d’aquest camí estan les coves i formació de travertí. 202 more words