En l’anterior article afirmava que el capitalisme és un sistema que s’adapta a la voluntat majoritària, al igual que ho fa el sistema democràtic. La gran diferència respecte al sistema democràtic és que, en el capitalisme, les decisions, és a dir, la forma com mostrem les nostres preferències, es realitzen a traves del consum enlloc del vot. 599 more words