for file in *.JPG; do convert $file -resize 800 -quality 90 prefix-$file; done

Tamany 800 d’ample per “automàtic” i qualitat del jpg de 90. Podem posar com a prefix lo que vulguem, així no xafem les imatges originals. 74 more words