Una de les mancances que he anat trobat a mida que emprava el checkmk, era que no tenia cap eina de auto detecció de hosts, de tal manera teníem que tirar d’eines com nmap i anar comprovant manualment si teníem tots els hosts introduïts al sistema. 259 more words